კონტაქტი
კონტაქტი
სახელი, გვარი:
ელ. ფოსტა:
სათაური:
ტექსტი:
 
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0178
  გმირი კურსანტების ქ. #4
   
ტელეფონი:

(032)241 40 41 საინფორმაციო სამსახური

  (032)241 37 06 სამორიგეო სამსახური
   
ფაქსი: (032)241 36 90 საინფორმაციო სამსახური
  (032)241 37 08 სამორიგეო სამსახური