მთავარი
უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი

 

უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი


მამუკა ქოიავა          ფაკულტეტის უფროსი    email: m.koiava@mia.gov.ge

 

 

 

 

ფაკულტეტის მიზანი:

 

უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების მომზადება; სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის, სტრატეგიული მილსადენების დაცვის, ექსპერტ-კრიმინალისტების მოქმედი თანამშრომლების გადამზადება.

 

ფაკულტეტის საქმიანობის სფეროები: