მთავარი
ვაკანსიები

1. სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიაში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი

 

 

2. სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიაში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ" სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიის რექტორის 2013 წლის 24 დეკემბრის N591 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

3. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

 

 

4. სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიაში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

5. სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიაში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

6. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

 

7."სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიაში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურის გამოცხადების შესახებ" სსიპ-საქართველოს შსს აკადემიის რექტორის 2014 წლის 15 აპრილის #217 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

8. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები