განცხადებები
ვაკანსიები

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 2 ვაკანსია

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 3 ვაკანსია

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 2 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 3 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 1 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 3 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 2 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 4 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 8 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 1 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 7 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 15 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 3 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემია 2 ვაკანსია

განაცხადებების მიღება დასრულებულია!


სახელი, გვარი:
ელ. ფოსტა:
სათაური:
ტექსტი:
 
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0178
  გმირი კურსანტების ქ. #4
ტელეფონი:

(032)241 40 41 საინფორმაციო სამსახური

  (032)241 37 06 სამორიგეო სამსახური
ფაქსი: (032)258 10 03